Written by Natalia Szewczyk

Na czym polega dieta keto? Energia z tłuszczu i wpływ na ludzkie ciało

na czym polega dieta keto na blogu lifestylowym
Spis treści

Z czego czerpiemy życiową energię?

Fundamentem procesów życiowych każdego organizmu jest energia wytwarzana w różnych przemianach metabolicznych, tlenowych i beztlenowych zachodzących w cytoplazmie i mitochondriach komórki. Jednym z podstawowych procesów wytwarzających energię jest glikoliza, podczas której następuje rozszczepienie jednej cząsteczki glukozy do dwóch cząsteczek pirogronianu. Proces ten zachodzi w cytoplazmie komórek. Jest to podstawowe źródło energii dla komórek, które nie mają mitochondriów, np. erytrocyty, leukocyty, oraz dla komórek pracujących w warunkach beztlenowych, np. intensywnie pracujące mięśnie.

Ile węgli? Ile białka? Ile tłuszczu w diecie?

W normalnych warunkach źródłem energii jest głównie glukoza, pochodząca z glikogenu wątrobowego i mięśniowego, których zapasy są odtwarzane z węglowodanów dostarczonych z dietą (skrobia), a także syntezowana de novo w procesie glukoneogenezy w wątrobie. Poziom węglowodanów w diecie powinien pokrywać 45-65% dziennego zapotrzebowania na energię u dorosłej, zdrowej osoby. Dzienna ich podaż nie powinna być niższa niż 130g. Pozostałe makroskładniki powinny kształtować się w następujący sposób: białko 10-20% dziennego zapotrzebowania na energię, a tłuszcze 20-35%.

na czym polega dieta keto?

Keto adaptacja

Na czym polega dieta keto?

W przypadku niedostatecznego dostarczania węglowodanów organizm ma zdolność pozyskiwania energii z tłuszczy, a dokładnie ze spalania kwasów tłuszczowych oraz ze spalania  ciał ketonowych, które powstają w procesie lipolizy w wątrobie.

Organizm czerpie energię ze spalania wolnych kwasów tłuszczowych i ciał ketonowych, które powstają w procesie lipolizy w wątrobie w momencie, kiedy jest dostarczane poniżej 130g węglowodanów na dobę. W tym czasie zachodzą zmiany w szlakach metabolicznych, a okres przystosowania się organizmu do zmian nazywa się keto-adaptacją.

tłuszcz w diecie dieta ketogeniczna

Stan ketozy

W pierwszych dniach keto-adaptacji organizm korzysta z materiału zapasowego jakim jest glikogen zmagazynowany w wątrobie i mięśniach.

Poziom ciał ketonowych we krwi przy zwykłej diecie węglowodanowej wynosi od 0,0-0,4 mmol/l, natomiast przy diecie ketonowej od 0,5-7 mmol/l. Zmiany jakie zachodzą w organizmie są niezbędne do przejścia w stan pełnej ketozy, w którym następuje zwiększona produkcja ciał ketonowych: aceton, kwas acetooctowy oraz kwas beta-hydroksymasłowy. 

wpływ diety keto na zdrowie człowieka

Jak utrzymać stan ketozy?

W związku z małą ilością glukozy proces glikolizy zostaje zminimalizowany, a następuje zwiększenie beta-oksydacji zachodzący w mitochondriach komórki. Okres keto-adaptacji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Zależy to jakie szlaki metaboliczne zostały mocno zakorzenione w organizmie oraz od uwarunkowań fizjologicznych. Ilość zmiennych takich jak: wiek, płeć, stan zdrowia danej osoby, aktywność fizyczna, wrażliwość na insulinę wpływa na proces adaptacji organizmu do stanu ketozy. W diecie ketogenicznej dzienne zapotrzebowanie na energię powinno pochodzić w 75-85% z tłuszczy, z białka w 10-20%, a podaż węglowodanów powinna być na poziomie 50g.

W diecie ketogenicznej zalecana dzienna podaż węglowodanów jest na poziomie 30-50g.

dieta ketogeniczna a praca mózgu

Dieta keto – błonnik w diecie

Bardzo ważną rolę odgrywa błonnik, który wpływa na poziom tłuszczu w organizmie, pomaga kontrolować cukrzycę, zmniejsza ryzyko chorób serca, zwiększa poczucie sytości i sprzyja rozwojowi pożądanych bakterii w układzie pokarmowym (Duncan i in. 2007). Podczas procesu fermentacji błonnika w jelicie grubym wytwarzane są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA): octan, propionian, maślan, które są też ketogenne.

błonnik w diecie keto

Dieta keto a Alzheimer

Dieta ketogeniczna ma swoje zastosowanie przy redukcji objawów choroby Alzheimera. Obecnie na Alzheimera, na całym świecie choruje około 37 milionów ludzi. W  większości są to osoby po 65 roku życia. Do tej pory nie znaleziono lekarstwa na tą dolegliwość, mimo licznych badań i starań przemysłu farmakologicznego. Objawami choroby Alzheimera są: utrata pamięci, trudność w wykonywaniu zwykłych codziennych czynności, dezorientacja, pogorszenie zdolności oceny sytuacji. Na podstawie badań epidemiologicznych wynika, że osoby chore na cukrzycę są dziesięć razy bardziej zagrożone zapadnięciem na chorobę Alzheimera (Talbot i in 2012). Zarówno przy cukrzycy typu 2 i Alzheimerze występuje insulinooporność, czyli insulina nie jest w stanie transportować glukozy z krwiobiegu do komórek. Przy chorobie Alzheimera problem występuje głównie w mózgu (Kleinridders i in., 2014). Naukowcy odkryli, że we wczesnym stadium Alzheimera mózg wykorzystuje o 45% glukozy mniej (Wilson i Lowery, 2020). W momencie, kiedy mózg nie może efektywnie wykorzystać glukozy z krwi obniża się poziom energii komórkowej w mózgu i zostaje zaburzona jego praca. Glukoza jest głównym źródłem energii dla osób, które są na diecie węglowodanowej.  Przy diecie ketogenicznej źródłem energii są kwasy tłuszczowe i ciała ketonowe. Im większe jest stężenie ciał ketonowych we krwi tym efektywniejsze jest ich wykorzystanie przez mózg (Cunnane i in., 2016).

Dieta ketogeniczna a epilepsja

Do jednych z chorób neurodegeneracyjnych zalicza się epilepsję (padaczka). Powoduje ona zaburzenie funkcjonowania komórek nerwowych znajdujących się w mózgu. Przyczyną drgawek może być zaburzenie równowagi pomiędzy neuroprzekaźnikiem pobudzającym, jakim jest glutaminian, a neuroprzekaźnikiem GABA, który zatrzymuje aktywację nerwów. Już w czasach zamierzchłych stosowano okresowe głodówki w przypadku chorób układu nerwowego, w tym epilepsji. Zwolennikiem ich był Hipokrates.

W 1921 roku Wilder opisał korzyści płynące ze stosowania głodówek. Zauważył on również, że ketozę można uzyskać przy dużej podaży produktów bogatych w tłuszcze i ubogich w węglowodany. Przeprowadzono wiele badań odnośnie skuteczności diety ketogenicznej na zmniejszenie częstotliwości napadów padaczkowych, zwłaszcza u dzieci cierpiących na padaczkę lekooporną (Klein i in., 2010). Przed stosowaniem diety ketogenicznej u wielu dzieci zdiagnozowano różne formy padaczki, również te najcięższe jak: padaczka miokologiczna, atoniczna, toniczna (Starbała  A. i Bawa H. S., 2007). Efektem stosowania diety było całkowite zahamowanie napadów, w innym przypadku zmniejszenie częstotliwości. Można było zaprzestać podawania leków przeciwpadaczkowych. Dieta ketogeniczna została wykorzystana do prowadzenia dzieci z padaczką niekontrolowaną.

Dieta ketogeniczna a cukrzyca

Dieta ketogeniczna ma swoje zastosowanie przy cukrzycy, gdzie szacuje się, że na cukrzycę na świecie choruje ponad 400 milionów ludzi, gdzie większość stanowi cukrzyca typu 2 (WHO 2014r). Główne czynniki środowiskowe odpowiedzialne za występowanie cukrzycy, a z nią powiązanej otyłości, to złe żywienie i mała aktywność fizyczna.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje cukrzycy: cukrzyca typu 1 i typu 2. Niezależnie od rodzaju cukrzycy u chorych występuje zaburzony metabolizm węglowodanów ze względu na oddziaływanie różnych czynników, w tym upośledzonego wydzielania insuliny i insulinooporność.

W cukrzycy typu 1 komórki beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny, są niezdolne do jej wytwarzania, co powoduje niedobór insuliny w organizmie. Brak insuliny we krwi uniemożliwia transport glukozy z krwi do komórek. Zagrożeniem stosowania diety ketogenicznej przy cukrzycy typu 1 jest kwasica ketogeniczna, w której zaobserwować można  wysoki poziom ciał ketonowych we krwi z utrzymującym się wysokim poziomem glukozy, jest to zjawisko zagrażające życiu. Osoby z cukrzycą typu 1 powinny być pod stałą kontrolą lekarską, zwłaszcza przy wprowadzaniu zmian diety.

Regularne nadużywanie cukru może doprowadzić do problemów z metabolizmem węglowodanów, wynikiem czego jest cukrzyca typu 2. Najlepszym sposobem zapobiegania chorobom metabolicznym, w tym cukrzycy typu 2, jest dieta i aktywność fizyczna. Dieta ketogeniczna spotkała się z sceptycznym przyjęciem, ze względu na wysokotłuszczowy charakter, gdzie cukrzycy typu 2 towarzyszy otyłość, wysoki poziom cholesterolu, podwyższony poziom trójglicerydów. Mimo wszystko dieta ketogeniczna jest trzy razy bardziej skuteczna przy odchudzaniu niż dieta niskotłuszczowa (Samaha i in., 2003). 

Dieta keto i jej wpływ na poziom glukozy we krwi

Zmiany jakie zachodzą w organizmie przy stosowaniu diety ketogenicznej pokazują obniżenie poziomu glukozy we krwi, a tym samym obniżenie insuliny, hormonu odpowiedzialnego za transport glukozy do komórek. Zauważono, że dieta ketogeniczna poprawia wrażliwość komórek na insulinę (Wilson i Lowery, 2020) Badania potwierdzają skuteczność działania diety ketogenicznej na obniżenie poziomu glukozy we krwi, mimo wszystko ze względu na wysoką zawartości tłuszczy nie jest popularna i polecana przez lekarzy.

Wpływ diety keto na pracę mózgu

Dieta wysokotłuszczowa pozytywnie wpływa na pracę mózgu, na neurony, na ich metabolizm, na mózg, który składa się w 60% składa się z tłuszczu. Mózg jest również najbardziej energochłonnym organem, mimo tego, że stanowi 2% masy ciała. Jest w stanie wytworzyć energię z ciał ketonowych i jest to wprost proporcjonalnie zależne od stężenia ketonów we krwi. Dla prawidłowego rozwoju i pracy mózgu potrzebne są NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), czyli takie, które nie są syntetyzowane przez organizm, tylko muszą być dostarczone wraz z pożywieniem, należą do nich kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9. Ważną rolę odgrywają kwasy tłuszczowe omega-3, których źródłem są ryby i owoce morza. Wśród nich należy wyróżnić kwas DHA (dokozaheksaenowy). Odgrywa on kluczową rolę w rozwoju mózgu i dojrzewania układu nerwowego, również ma wpływ na szybkość procesów myślowych (Pawełczyk A. i in., 2008). Dieta ketogeniczna ma coraz większe znaczenie na etapie prewencji chorób neurodegeneracyjnych, mimo to dokładny mechanizm jej działania na mózg jeszcze nie został do końca wyjaśniony.

praca mózgu a dieta ketogeniczna

Na czym polega dieta keto? – pozytywny wpływ na zdrowie człowieka

Dieta ketogeniczna ma wiele pozytywnych efektów zwłaszcza w chorobach neurodegeneracyjnych, jak również w regulacji poziomu cukru i insuliny.  Jest to dieta, która dostarcza uczucie sytości likwiduje uczucie głodu oraz poprawia funkcje kognitywne. Mimo wszystko wymaga jeszcze wielu badań naukowych.

SŁOWA “DIETA” NIE ZNOSZĘ, OSOBIŚCIE BARDZIEJ PREFERUJĘ UŻYWANIE OKREŚLENIA “ZDROWY STYL ODŻYWIANIA”, KTÓRY Z UPOREM MANIAKA STARAM SIĘ PROPAGOWAĆ W KAŻDEJ NADARZAJĄCEJ SIĘ DO TEGO OKAZJI NA TYM BLOGU LIFESTYLOWYM. DIETA OD ZAWSZE KOJARZYŁA MI SIĘ Z OGRANICZANIEM ILOŚCI SPOŻYWANEGO JEDZENIA I KATUSZAMI. ZBYT MOCNO KOCHAM JEŚĆ ABY W MOIM PRZYPADKU STOSOWAĆ WŁAŚNIE TO OKREŚLENIE. KETO ODŻYWIANIE FASCYNUJE MNIE OD DAWNA, A MOŻLIWOŚĆ JAKA SIĘ POJAWIŁA A MIANOWICIE OPCJA OPUBLIKOWANIA CIEKAWEGO AKTYKUŁU WŁAŚNIE NA TEN TEMAT WYDAŁA MI SIĘ DOŚĆ ATRAKCYJNA. TEKST POWYŻEJ JEST WPISEM GOŚCINNYM STWORZONYM PRZEZ Portal MyFitDietetyk.pl na którym znajduje się wiele porad na tematy takie jak dieta ketogeniczna online czy dietetyk Wrocław. Również tam można zlecić pierwiastkową analizę włosa we Wrocławiu. Wpis nie zawiera linków afiliacyjnych.